Usługi księgowo-rachunkowe

palec wskazujący na kalkulatorze

Świadczymy usługi księgowo-rachunkowe od 1998 roku. Na terenie Warszawy funkcjonują nasze dwa biura, ale obsługujemy Klientów z terenu całej Polski W naszym portfolio znajdują się zarówno Klienci indywidualni, jak i  biznesowi, dla których zajmujemy się m. in.:

 • uproszczoną księgowością
 • pełną księgowością
 • kadrami i płacami
 • podatkami dochodowymi
 • podatkiem VAT
 • controllingiem
 • analizą finansową
 • analizą biznesową
 • doradztwem biznesowym

Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT

W ramach ewidencji sprzedaży, zakupu i rozliczeń z tytułu VAT, zajmujemy się merytoryczną kontrolą poprawności dokumentów podlegających rozliczeniu. Weryfikujemy aktualność danych na dokumentach z dostępnymi rejestrami państwowymi. Możliwie dbamy o rzetelność dowodów księgowych, na których pracujemy oraz ich prawidłowe i z godne z obowiązującymi przepisami ujmowanie w księgach rachunkowych. Prowadzimy wszelkie niezbędne i wymagane prawem rejestry dotyczące zarówno sprzedaży oraz zakupów. Sporządzamy niezbędne deklaracje i jednolite pliki kontrolne, a także zajmujemy się obsługą komunikacji pomiędzy klientem a podstawowymi urzędami, takimi jak Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowo-płacowa i ZUS

Zajmujemy się pełną obsługą kadrowo-płacową oraz ZUS. W ramach tej usługi:

 • sporządzamy listę płac
 • pomagam w przygotowaniu umów z pracownikami w oparciu o Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny, a także wytyczne Klienta
 • rozliczamy poza wynagrodzeniowe świadczenia na rzecz pracowników
 • naliczamy podatek od płac
 • naliczamy składki ZUS
 • zajmujemy się bieżącą obsługą w zakresie zaświadczeń o zarobkach, zatrudnieniu i sporządzaniem świadectw pracy
 • przygotowujemy niezbędne raporty
 • prowadzimy akta osobowe
 • prowadzimy niezbędną komunikację z ZUS między innymi poprzez PUE ZUS

Zachęcamy również do skorzystania z naszych usług w ramach podstawowej obsługi rachunkowo-księgowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, KPiR, ryczałtów czy rozliczeń podatkowych osób fizycznych.